Wellcome to DH16LY

Website chính thức của lớp DH16LY Trường Đại Hoc An Giang - Khoa Sư Phạm - Ngành Sư phạm vật lý.

Số thành viên: 34

+ 13 boy

+ 19 girl

CVHT: Đổng Thị Kim Phượng

Ban cán sự:

+ Lớp trưởng: Lương Nguyễn Thanh Thư

+ Lớp phó học tập: Phạm Thị Thu Cúc

+ Bí thư: Nguyễn Phước Tỷ Lộc

Giấc mơ ngày xưa

Đại hội chi đoàn DH16LY